խորին

խորին

Dasnabedian 1995: 441

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 2,31
profond

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԽՈՐԻՆ — ( ) NBH 1 0975 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. βαθύς profundus. Նոյն ընդ խոր. խորունկ. տէրին. *Ի վիհ մեծ յանտառի խորին յոյժ: Ե՛կ է՛ջ ʼի խորս խորինս: Երկինք բարձր, եւ երկիր խորին (կամ խոր). ՟Բ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԽՈՐ — I. (ոյ, ոց.) NBH 1 0971 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ա. βαθύς profundus, altior κοῖλος concavus. որ եւ ԽՈՐԻՆ. Զնստագոյն. խոնարհագոյն. ցածագոյն. քան զհարթութիւն երեսաց երկրի. գոգեալ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԽՈՐԱԳՈՅՆ — (գունի, ից.) NBH 1 0971 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c ա. βαθύτερος profundior, altior եւն. Առաւել խոր. յոյժ խորին. զնստագոյն. խոնարագոյն. Խորագոյն վիրապ, կամ խորխորատ, գուբ. Մագ.: *Խորագոյն ջուր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԽՈՐԱՍՈՅԶ — (սուզի.) NBH 1 0973 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. Ի խորս սուզանօղ, եւ սուզեալ. եւ Խորին. խորայատակ. *Ազատեաց ʼի խորասոյզ մրրկեալ դառնութենէ պատրողին. Շ. բարձր.: *Զխորասոյզ ասեմ զկեանս զայսոսիկʼʼ. որպէս Նիւս.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԽՈՐԻ — ( ) NBH 1 0975 Chronological Sequence: Unknown date, 13c ԽՈՐԻ կամ ԽՈՒՐԻ, կամ ԽՈՐ. որ յօդիւ գրի ʼի մեզ Խորին. ըստ արաբ. քուրլա, քարրա, գառի, գըրայեթճի . այսինքն Քաջ վերծանօղ. ընթերցօղ եւ մեկնիչ գրոց. (ըստ տճկ. ընթերցօղ կուրանի իւրեանց. զի եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՎԻՀ — (վիհի, վհաց կամ վհից.) NBH 2 0821 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c գ. χάος, χάσμα chaos, hiatus, vorago βόθηνος fovea, fossa βυθός profundum, profunditas, gurges βάραθρον barathrum եւ այլն. Խորխորատ. խորք ահագին …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՕՃԱՌ — (ի, աւ կամ ով, աց, օք, ովք.) NBH 2 1027 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. Իբր նոյն ընդ օճան, եւ ժպիտ կամ հանդերձանք. առիթ. պատճառ. նիւթ. *Օճառ բարեպաշտութեան մատուցանել: Ստանալ ʼի յօճառ բարեկեցութեան: Որ է խորին… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԲԱՐՇՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0055 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c գ. ԱՄԲԱՐՇՏՈՒԹԻՒՆ կամ ԱՄՊԱՐՇՏՈՒԹԻՒՆ. Չարութիւն ամբարշտաց. անօրէնութիւն. աստուածընդդէմ մոլորութիւն բանից եւ գործոց. ἁσέβια, δυσσέβημα impietas ... *Առհասարակ ատելի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՅԳ — (ոյ կամ ու, ուէ, ուց.) NBH 1 0079 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 14c գ. Կատարած գիշերոյ եւ սկիզբն տունջեան. աղօտ լոյս առաւօտու ընդ արշալուրշն նախ քան զարեւագալն. լուսանալն վաղուեան աւուր. եւ լոյս.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՅԼԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0083 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c գ. ἁλληγορία, ἁλληγόρημα allegoria, figura, interpretatio allegorica Նմանաբանութիւն. առակ. ձեւ. նշանակ. բան խորհրդաւոր կամ գաղտնի իմաստիւք. եւ իմաստ խորին …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՅՍԱՀԱԼԱԾ — ( ) NBH 1 0094 Chronological Sequence: 12c ա. Հալածիչ այսոց պղծոց. դիւահալած. սատանան հանօղ՝ քշօղ. *Ի խորին չարութենէ կռապաշտութեանն ճշմարիտ բարի եւ այսահալած. Սարկ. լս.: *Որ այսահալածն էր, եւ ահարկու դիւաց. Սարգ. ՟ա. պետ. ԺԹ: *Եւ կամ դաւթեանն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.